[VPĐD AutoBase ]
P-6.6D, Tầng 6, E-TOWN 2, 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, HCMC

Tel : +84.8.38.427.903 
Fax : +84.8.38.120.546
Cho đến tháng 10 năm 2005 có khoản hơn 300 loại trình điều khiển truyền thông được phát triển,
và đang được tiếp tục ưu tiên phát triển hàng đầu.

AB LOGIX 5000 Series Ethernet

AB PLC5 Serial

AB PLC5 TCP/IP

AB SLC Serial

AB SLC TCP/IP

ACM 3710 Power Meter

ADAM

Advantech IO-CARD

      PCL726, PCL812PG,
      PCL813

AIR Protocol

A/S TelMan

AutoBase Protocol

Aximon AX5412H

BASO-2000

BL-2300

BL-7000

CAS CI-5010A Indicator

CHINO DB/KP/SE

CIMON PLC Serial/Ethernet

CIO-DAS08/Jr-AO

CSC VCR2000

Dissel Blending

DIM P&C

DMATE 2000

DNP

DPM Series

DS-3700-4A/6A

Dupline

      G3890, Optolink,

      D9091, G2196, SPT-DIN

duTec I/O PLEXER

DY-500 RTU

DYS-MDC

ESS CCM

EUROTHURM

EXPERT EX9000 DIO/AIO

FC-600

Fuji MICREX Series

Fuji FC Series

Gantner

GE-SNP

GE-Ethernet

GE-TLC

Gla MD1000

GLOFA Cnet

GLOFA Fnet

GLOFA Ethernet

GLOFA GM Loader

GMPC

GIMAC

GIPAM

Goldsec

HDP 600S

HIBRAIN H Series

HICM860 for HIMAP

Hoffman Unbalancing

HOST-LINK

HP-34970A

HY-DAC Power Meter

ICE97A01

ICP CON

IoTech MultiScan 1200

ISM Digital Indicator

JA-DPM

JARADA MOSAIC

JC-2310

JEM10 Poly Phase Meter

KDC-L16

KEN Power Meter 1000/2000

KILO Power Meter

K-Water

LA-250

LCM-640

LG Inverter SV-IS5

Light Star DPM

LoadCell BS4200

LoadCell BS4800A

MAHA 1256

MASTER-K Series

MASTER-K S Series

MAXCOM

MD29 485

Melsec

Melsec TCP/IP

Mentor II

MODBUS

Modicon

National WR3380/WR 3385

Nuri GDC

OMRON Serial/Ethernet

Opto22

OSC

Panasonic Projector

PCD (SAIA) P8, SBUS

PM Power Meter

PowerSync

PowerTech DSP

PROCOM Power Meter

RecDigit JBUS

RKC CB100-CB900

RKC REX-G9 F400~F900

RKC SR Mini HG

RM-110

ROOTECH Power Meter

SACI JBUS

SAM-O FCU-2000

SAMSUNG FARA-N

SAMSUNG FARA-N Plus

SAMSUNG FARA-N Ethernet

LG Gh1000

SAMSUNG SPC-300

SAMHWA ACE AIR CON

SATEC PowerMeter

SEC UPS

SEUNG IL DDC 21

SHINKO FC

SIEMENS-3964R

SIEMENS RK512

SIEMENS TCP/IP

SMC-MUX

SP-30

SYS-K040/K016/K017

Takemoto PowerMeter

TC I/F

Teletrol TSC/OPB

Tiny PLC

TM/TC

TOSHIBA EX100

TOSHIBA MESL-S

TOHO TTM-110

Ts2000

VCR Controller

Westing house IMPACC CONI

Wonil DPM

YAMATAKE DCP Series

YAMATAKE SDC/DMC

YASKAWA MP920

YOI-Indicator

YOKOGAWA DX110~230

YOKOGAWA FA-M3 Serial/Ethernet

YOKOGAWA uR1800 Recorder

YOKOGAWA UT/YS Series

YSI2700