[VPĐD AutoBase ]
P-6.6D, Tầng 6, E-TOWN 2, 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, HCMC

Tel : +84.8.38.427.903 
Fax : +84.8.38.120.546
Autobase đã được phát triển trên hệ điều hành windows.
Đây là một trong những phần mềm sử dụng trong hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA/HMI) cho quá trình tự động hoá sản xuất.
Phần mềm này cài đặt trên máy tính được kết nối với thiết bị tự động( PLC/ Controller) giám sát và điều khiển trạng thái “giá trị cài đặt” và “giá trị đo lường” của các thiết bị.
Tất cả những tính năng cần thiết trong tự động hoá bao gồm như: Web Server ( ứng dụng Silverlight để giám sát), kết nối cơ sở dữ liệu (link Database) và các tính năng cơ bản của giao diện người và máy (HMI/SCADA).
Bất kì một nhà máy nào cũng có thể sử dụng AutoBase để giám sát và điều khiển các quá trình tự động hóa.
 • Autobase là công cụ phát triển tự động hoá được thực hiện trên Microsoft Windows XP / 2000 / 2003 / Vista / 2008 / 7.
 • Autobase sử dụng một dự án màn hình đồ hoạ có khả năng giám sát linh hoạt.
 • Cung cấp thư viện mẫu các đối tượng, nhằm giảm thời gian cho người phát triển.
 • Dịch vụ thư viện của Autobase có thể chia sẻ,mua,bán thuận tiện trên Internet.
 • Autobase cho phép giám sát /điều khiển qua máy chủ web (Web Server) một cách đơn giản.
 • Autobase giám sát và điều khiển thông qua Silverlight không bị hạn chế trên nền tảng và trình duyệt web.
 • Autobase hỗ trợ phương pháp truyền thông đa dạng như.
  (RS-232, RS-422, RS-485, Thẻ nhúng , TCP/IP, UDP/IP, DDE, OPC, ODBC, OLEDB, USB, vv..).
 • Tại một máy tính có thể giám sát và điều khiển trên 100 ngàn Tag (khả năng sử dụng 4 Giga Tag / khuyến cáo dưới 20 ngàn Tag).
 • Autobase cho phép 1 máy tính có thể kết nối với nhiều thiết bị khác nhau để giám sát/điều khiển( hiện tại khoảng trên 450 giao thức).
 • Autobase hỗ trợ các đối tượng dạng khối điều khiển đa dạng (nhu cầu kiểm soát, lịch trình kiểm soát vv..)
 • Autobase bao gồm nhiều công cụ thiết kế như (tính năng soạn thảo module, soạn thảo hình ảnh, soạn thảo báo cáo, soạn thảo hoạt hình, soạn thảo tag, thiết lập truyền thông, thư viện hình ảnh và các nhu cầu liên quan vv…) để xây dựng hệ thống tự động.
 • Autobase hỗ trợ các đối tượng(thời gian thực, xu hướng lịch sử (trend) ,đồ thị vv..) nhằm quản lý dữ liệu một cách hiệu quả.
 • Autobase sử dụng phương thức ODBC/OLEDB, có khả năng chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu bên ngoài.
 • Cùng với mỗi máy tính có thể cấu hình thành một mạng lưới, một hệ thống điều khiển phân tán(DCS) một cách đơn giản.
 • Autobase hỗ trợ soạn thảo(Script) bằng ngôn ngữ C/C ++ ( hỗ trợ soạn thảo riêng cho từng đối tượng của các thiết bị).