[ Tình trạng cài đặt Autobase ]
Sau đây là một số địa điểm được cài đặt chương trình Autobase.

Tìm kiếm vị trí cài đặt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
IDInstallation LocationsSystem NameUsed PLCUsed PLC2Work Grouping
148가락동 농수산물 시장폐수처리시스템SPC-300 오폐수
794가산동 라이온스 밸리전력/조명 제어  전력/조명
840가산동 윈저 아파트형 공장전력/조명 제어  전력/조명
924가산동 ENH 아파트형 공장전력/조명 제어  전력/조명
946가산동 IT-TOWER전력/조명 제어  전력/조명
409가야빌딩전력 감시  전력
569가양하수처리장하수처리  폐수
603갈천,후진 하수 중계펌프장펌프장 감시  펌프장
874감산동 현대건설전력/조명 제어  전력/조명
336강남구청펌프장 관리  펌프장
207강남구청 대왕빗물펌프장빗물펌프장 감시OPTO22 빗물펌프장
674강남구청 빗물펌프장빗물 펌프장 감시/제어  빗물펌프장
392강릉 교보생명전력감시  전력
178강릉 군본부전력감시GLOFA 전력
788강북 삼성병원전력/조명 제어  전력/조명
818강북 정수장정수 처리 시스템  정수
60강원대학교실험실 발효기 제어Advantech PC LAB cardLA250발효기
385강원도 옥계정수장정수장 관리  정수장
906강원랜드 백운 생활관전력/조명 제어  전력/조명
617강화 폐기물 처리장폐기물 처리 시스템  폐기물

Công ty Autobase không cài đặt trực tiếp mà các đối tác sử dụng phần mềm Autobase tự động cài đặt bằng cách sử dụng trang web, một số COPY của Autobase được hiển thị trên trag Web và không cập nhật vào danh sách nếu chưa được xác nhận và bảo mật.
 
[VPĐD AutoBase]   P-6.6D, Tầng 6, E-TOWN 2, 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, HCMC    
(Tel) +84.8.38.427.903, (Fax)+84.8.38.120.546