Tin tức AutoBase   ...Xem thêm
AutoBase 10.3.4 Version Released...Mar 5, 2019
AutoBase 10.3.3 Version Released...Apr 12, 2017
AutoBase 10.3.0 Version Released ...Jan 6, 2016
 
 Điều khiển truyền thông    ...Xem thêm
MD-2100RTU communication driver upgraded ...Oct 17, 2019
HANPRO-100 communication driver developed ...Aug 16, 2019
FS-2101C communication driver developed...Jul 11, 2019
 
 Tin tức công ty   ...Xem thêm
Ứng dụng Autobase Touch ở máy chế tạo Tire-Sreel-code cho Công Ty Hyo sung....Aug 26, 2013
Hoàn thành Dự án hệ thống giám sát ALARM COUNT cho Công Ty TAE KWANG....Aug 26, 2013
Hoàn thành Dự án hệ thống giám sát thiết bị điện lạnh cho Công Ty Paris Baguette....Aug 26, 2013
CÔNG TY TNHH AUTOBASE VIET NAM.
138 Kênh 19/5B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp HCM. 
Điện thọai : 08. 667.99199 - 093.5858.658 / webmaster@autobase.com.vn