Autobase Web Server áp dụng Microsoft.Net đầu tiên của thế giới, ngôn ngữ lập trình thế hệ mới với những lĩnh vực phần mềm tự động hóa (HMI / MMI).

  [ VPĐD AutoBase ] 
  P-6.6D, Tầng 6, E-TOWN 2, 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, HCMC  
    
  Tel : +84.8.38.427.903 
  Fax : +84.8.38.120.546


 • Auto base Web server là chương trình có khả năng giám sát và điều khiển các dữ liệu và tình huống trong các nhà máy tự động hoá thông qua Internet/intranet.
 • Người sử dụng AutoBase có thể giám sát và điều khiển truy cập không giới hạn thời gian và địa điểm tại các nhà máy bằng ứng dụng trình duyệt Web trên Internet.
 • Nó rất dễ dàng để quản lý các máy chủ để xây dựng và chình sửa bằng File sao chép đơn giản khi nâng cấp chương trình Autobase web Server.
 • Dưới đây là trang Web có thể thử nghiệm WebServer.
 • Dự kiến tiếp tục mở rộng Website.
 • Nhấp vào trang Web có thể được chuyển đến Website mẫu tương ứng.
:: Site :: The field title :: Version
http://www.demo.autobase.biz Demo Phân phối tự động hóa 10.2.3
http://www.demo3.autobase.biz HVAC Control System Demo 10.2.3

:: Autobase Web Server System Environment

OS Windows 2000/XP/
.NET server family
Server products recommended
DB Server SQL server or Oracle 9i   Not required in case of building basic programs and web server together in a system.
Microsoft.NET Framework   .NET Server setup is not required.

:: Autobase Web Client System Environment

OS Windows 98/me/ 2000/XP/
.NET server family
2000/XP recommended
Explorer MS Explorer 6.0  
Microsoft.NET Framework   .NET Server setup is not required.