Đăng ký khóa đào tạo Autobase  * là mục yêu cầu bắt buộc.

* Tên   
* Điện thoại   
  Mobile

Mobile Phone number.

* Công ty

   

  Phòng / Chức vụ

  Địa chỉ
* E-mail

   
 

* Các khóa học
* Thời gian  Còn lại Chỗ
* Số lượng học viên

 (Total number, including the applicant)   

* Mật khẩu  It is used at modifing or deleting  
  Tiền lệ phí VND  
  Memo
   

Tel : +84.8.38.427.903 (Miss. Phuong)
E-mail : minhhan@autobasevina.com , lhos@autobasevina.com

               VPĐD AutoBase   P-6.6D, Tầng 6, E-TOWN 2, 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, HCMC
                Tel : +84.8.38.427.903 / Fax : +84.8.38.120.546